KENYATAAN MEDIA

MB: Kerajaan Selangor bina Horas pastikan bekalan air berterusan

Kerajaan Negeri telah memulakan usaha-usaha bagi memastikan pengguna terus mendapat bekalan air sementara menunggu kerajaan Persekutuan menguatkuasakan Seksyen 114 Akta Industri Perkhidmatan Air (WSIA) yang bertujuan menyusun semula industri perkhidmatan air di Selangor.

Justeru, Kerajaan Negeri telah mengarahkan Pengawal Selia Air Selangor, Dato’ Mohamad Roslan Sakiman untuk memulakan projek HORAS (Hybrid Off River Augmentation System) di Sungai Selangor yang mampu membekalkan air bersih antara 600 hingga 700 Juta Liter Sehari (MLD).

air-syabas_MB1Dengan adanya HORAS ini, rakyat Selangor tidak akan terlalu bergantung kepada projek loji Langat 2 sebagai satu jaminan atau kepastian bahawa pengguna air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya akan mendapat bekalan air berterusan.

Sistem ini melibatkan penakungan stormwater dari Sungai Selangor di kawasan bekas lombong di Bestari Jaya.

Berdasarkan data limpahan di Baraj Bestari Jaya, didapati sumber stormwater Sungai Selangor adalah mencukupi ketika berlaku lebihan daripada penggunaan loji-loji di Sungai Selangor.

Keupayaan takungan ini dianggarkan mencukupi untuk 4 bulan tanpa aliran dari Sungai Selangor ketika musim kemarau pertengahan tahun.

Majlis pecah tanah bagi pembinaan HORAS ini dirancang diadakan dalam waktu terdekat ini dan kita juga akan menjemput Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) untuk bersama-sama menjayakan projek ini.

Pada masa yang sama, kita telah mengarahkan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) supaya menyelaraskan pengeluaran lesen air mentah untuk diberikan kepada syarikat milik penuh kerajaan negeri, Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB), selari dengan rancangan penyusunan semula industri air Selangor.

Sehubungan itu, lesen air mentah yang telah diberikan kepada syarikat konsesi termasuk Puncak Niaga akan ditamatkan.

Kita yakin Kerajaan Persekutuan mampu menguatkuasakan Seksyen 114 WSIA dengan lancar bagi memberi laluan kepada penyusunan semula industri perkhidmatan air di negeri ini.

YAB TAN SRI DATO’ SERI ABDUL KHALID IBRAHIM
DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR


Pengarang :