SELANGOR

Masyarakat boleh respon Rancangan Tempatan MBSA 2020 hingga 5 September

Oleh: NORHAYATI UMOR

SHAH ALAM, 7 OGOS : Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) akan mengadakan Program Publisiti dan Penyertaan Awam Draf Rancangan Tempatan MBSA (pengubahan 3) 2020, bermula 7 Ogos hingga 5 September ini.

Datuk Bandar MBSA, Datuk Mohd Jaafar Mohd Atan, berkata penganjuran itu bagi memudahkan orang ramai dan pemaju untuk memberi saranan, pandangan dan bantahan dalam penyediaan Rancangan Tempatan MBSA.

Katanya, program publisiti dan penyertaan awam itu amat signifikan kepada MBSA selaku pentadbir untuk berperanan dengan lebih pragmatik dan komited untuk menjadi pihak berkuasa tempatan yang terbaik di negeri ini.

MBSA“Rancangan Tempatan ini sudah diwartakan pada 31 Julai lalu dengan nombor warta 3189 dan jawatankuasa perancang negeri juga bersetuju supaya MBSA menyediakan draf rancangan tempatan MBSA mengikut keperkuan Seksyen 12 (1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

“Ia membabitkan pembangunan yang dicadangkan akan memberi kesan kepada pembangunan sekitar, cadangan pindaan perlu mengambil kira pindaan yang sama bagi lot bersebelahan dan bukan hanya lot dipohon serta kesan kepada imej bandar serta ‘skyline’ akibat pertambahan ruang lantai perniagaan masa depan,” katanya di Majlis Perasmian Draf Rancangan Tempatan MBSA, di Galeri MBSA, di sini.

Jaafar berkata, kawasan rancangan tempatan MBSA 2020 akan membabitkan kawasan seluas 29,030 hektar yang terdiri daripada dua daerah iaitu Petaling di bahagian Utara dan Klang (Selatan).

Katanya, kawasan itu akan dibahagikan kepada lima blok perancangan kecil yang mengambil kira perancangan 56 seksyen dalam Shah Alam bagi tujuan kawalan dan pengurusan aktiviti perancangan pembangunan.

“Cadangan pindaan ini juga berdasarkan justifikasi dan membabitkan pindaan zon guna tanah yang perlu diselaraskan, potensi tapak untuk pembangunan masa depan, ketidakselarasan dengan keadaan semasa di tapak zon guna tanah perlu dikemaskini serta permintaan pemajuan perlu berdasarkan kepada cora pembangunan semasa,” katanya.

mbsa-web lamaBeliau berkata, laporan itu nanti boleh dijadikan asas kepada pemilik tanah, pemaju, orang awam, badan bukan kerajaan dan pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan sebarang cadangan, pandangan dan bantahan sebelum rancangan tempatan diwartakan.

Pameran itu akan diadakan di empat lokasi iaitu ruang legar Galeri MBSA; pejabat cawangan Sungai Buloh, Kota Kemuning dan Setia Alam dari jam 9 pagi hingga 5 petang.

Orang ramai boleh membuat bantahan atau cadangan di kaunter yang disediakan secara rasmi dan terus kepada pihak MBSA.

-NFN-


Pengarang :