Selangorkini
EKSKLUSIF

Wujudkan mekanisme kawal beli banyak rumah

Rumah Selangorku mendapat sambutan hangat dari penduduk Selangor. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) memikul tanggungjawab besar bagi merealisasi impian mereka. Ikuti temu bual wartawan Selangor Kini, AFIX REDZUAN bersama Pengarah Eksekutif LPHS, NORZATON AINI MOHD KASSIM.

Bagaimana Projek Rumah Selangorku mampu mencapai sasaran ditetapkan untuk tahun ini dan lima tahun akan datang?

Setakat Mei 2015, ada 13 projek melibatkan 15,721 unit Rumah Selangorku yang menyertai skim ini sama ada yang akan dibina Kerajaan Negeri atau melalui syarikat swasta atau anak syarikat (GLC).

Hingga kini, ada lapan lagi permohonan dan sasaran untuk mencapai 20,000 unit. Kita yakin mampu dicapai pada Ogos ini. Kadarnya mungkin bertambah lagi.

IMG_4792Dalam memastikan Rumah Selangorku dibina, kita ada Jawatankuasa Induk yang dipengerusikan Datuk Iskandar A Samad manakala saya bertanggungjawab dalam Jawatankuasa Pemantauan dan Jawatankuasa Teknikal.

Kita akan memanggil syarikat memberi laporan setiap tiga bulan. Pegawai kami akan turun padang melihat perkembangan projek sebagai bukti pemaju melakukan pembangunan.
Kita percaya dengan polisi Rumah Selangorku yang kita buat sekarang memberikan ruang selesa kepada pemaju kerana harga rumah dari RM42,000 hingga RM250,000 mengikut jenis A,B,C dan D.

Ia tidak membebankan pemaju seolah-olah pemaju kena memberi banyak subsidi. Pema-
ju mungkin tidak boleh membuat keuntungan tinggi sekitar bawah lima peratus tetapi mereka ghairah membantu Kerajaan Negeri.

Bagaimana LPHS melihat isu kenaikan harga rumah di Lembah Klang? Apakah usaha untuk memastikan harga pada kadar munasabah?

Harga yang boleh kita kawal hanyalah Rumah Selangorku yang ditetapkan berdasarkan polisi. Rumah harga bebas di luar kawalan kami. Kita dapati ia sukar dikawal.

Atas unsur kekangan Bank Negara, kita nampak ada sedikit penurunan harga rumah tetapi tidak banyak, sekitar bawah lima peratus.

Kita hanya ada kuasa untuk Rumah Selangorku sahaja, tidak pada rumah kawalan bebas kerana mereka mengikut harga pasaran.

Di Singapura mudah kerana 80 peratus tanah milik kerajaan di bawah Lembaga Pembangunan Perumahan (HDB). Mereka merekodkan nama pembeli. Di Malaysia, kita tidak boleh kawal.

_MG_1936LPHS hanya kawal Rumah Selangorku kerana senarai nama ada pada kita. Pembeli rumah kos rendah Jenis A, mereka boleh membeli Rumah Selangorku yang lain selepas lima tahun.

Kementerian perumahan perlu mewujudkan satu mekanisme bagi memastikan pengawalan seseorang daripada membeli lebih banyak rumah.

Seorang satu rumah hanya untuk harga kawalan yakni Rumah Selangorku.

Bagaimana LPHS menangani cabaran untuk mendapatkan tanah bagi projek perumahan untuk memenuhi permintaan pembeli?

LPHS berhadapan masalah pemohon mahukan rumah berdekatan dengan tempat kerja. Masalah kita, permintaan di Lembah Klang hampir 32,000 di manakah tanah yang ada di Lembah Klang.

Tanah Kerajaan hampir tiada di Lembah Klang, yang ada tanah swasta. Kita ada pemaju yang membina rumah tidak jauh, sekitar 10 hingga 20 kilometer dan ia lebih besar serta selesa.

Selain mahukan rumah berdekatan, pembeli juga menghadapi masalah mendapatkan pinjaman. Kedudukan semasa yang kita tawarkan rumah sebanyak 3,069 pemohon.

Tapi ia tawaran berulang. Maksudnya satu unit kita tawarkan kepada tiga orang akibat penolakan.

LPHS memang mahu membina Rumah Selangorku namun tidak dapat memenuhi kehendak majoriti. Kita tawarkan hampir lebih 50 peratus kepada bukan orang Selangor kerana mereka bekerja dan menetap lebih 15 tahun.

Atas prinsip keadilan dan pembangunan ekonomi negeri kita membantu mereka. Kalau hanya untuk anak Selangor kita (LPHS) sudah selesaikan masalah.

Bagaimana statistik terkini projek rumah terbengkalai dan apakah usaha bagi mengatasinya? Bagaimana pula Peruntukan melalui dana TEPAT RM20 juta, apakah ia membantu?

DSC_7372Hampir 156 projek rumah terbengkalai yang ada. Ia terbahagi kepada dua yang terdiri daripada berlesen daripada KPKT dan tidak berlesen. Kebiasaannya projek tidak berlesen melibatkan Tanah Rizab Me-layu, pembesaran kampung.

Jika berlesen, kita akan kerjasama dengan KPKT bagaimana untuk membantu mereka.
Urusan rumah terbengkalai adalah paling rumit.  Pertama kita perlu mendapatkan liquidator dan pemaju penyelamat. Pemaju penyelamat mestilah syarikat yang berlandaskan keuntungan dan pulangan kepada mereka.

Dengan adanya tabung TEPAT, kita berunding dengan pemaju penyelamat bagaimana dapat membaik pulih. Kita perlu tahu bank yang memberikan pinjaman beserta jumlah yang telah diberikan serta unit rumah kosong atau sudah dijual.

Apabila dapat pengisytiharan daripada KPKT bahawa projek itu sudah terbengkalai, kita akan hantar surat kepada bank untuk mereka membantu menangguhkan pembayaran servis pinjaman (loan service) untuk satu tempoh.

Kita berbincang dengan GLC secara usahasama untuk menyelamatkan projek terbengkalai.

Ada konsep pembeli tidak perlu membayar langsung. Ada konsep pembeli perlu membuat bayaran tambahan. Kita lebih menjurus kepada pembeli tidk perlu membayar langsung sebab tidak mahu pembeli terbeban.

Apa penyebab utama kegagalan pemaju menyiapkan projek?

Kawasan tidak sesuai, jauh dan tiada market survey. Kos infrastruktur tidak dimasukkan seperti kos jalan, kos tenaga kos pembentungan dan reservo untuk simpanan air. Kos rumah bina sahaja dimasukan.

Kegagalan pengurusan syarikat juga menjadi faktor projek terbengkalai.

Sekarang kita minta pemaju berdaftar dengan LPHS. Bila daftar bagi jadual kerja, pihak saya akan turun ke lapangan untuk meninjau mengikut jadual yang ditetapkan. Kita buat sebegini bagi mengurangkan risiko rumah terbengkalai.

Selain itu ia bagi mengurangkan risiko penyakit dan ketidak selesaan penduduk sekeliling.

Bagaimanakah LPHS menggalakkan pemaju menggunakan teknologi terkini dalam pembinaan rumah khususnya teknologi pasang siap dan material lebih berkualiti dan lasak, sistem penuaian hujan dan teknologi solar?

Kita memang sangat menggalakkan. Rumah pasang siap sekarang lebih cantik berbanding dahulu. Dahulunya lebih berbentuk kotak tetapi sekarang lebih ceria dengan teknologi. Memang banyak pemaju seperti Setia Alam namun kita tidak memberikan mereka imbuhan.

Dengan projek pasang siap, ia menjimatkan masa. Satu projek dalam tempoh tiga tahun boleh jadi kepada dua tahun dan pekerja dapat dikurangkan.

Kita akan kaji perkara ini. Sekarang ini tumpuan kita untuk memastikan rumah cukup. Apabila mencapai sasaran sehingga 70 peratus baru kita akan melangkah setapak lagi.

Bagaimanakah LPHS melihat kerancakan projek perumahan di Selangor bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat? Apakah unjuran terhadap permin-taan rumah lima hingga 10 tahun akan datang?

IMG_0711Kalau kita tengok senario hari ini, unjuran kita dalam lima tahun akan datang seperti di Lembah Klang hanya sekitar 20 hingga 30 peratus sahaja kerana ruang ekonomi mantap dan tidak boleh diubah melainkan kita membuat perbandaran semula.

Perbandaran semula bermaksud kerajaan mengambil rumah lama dan memberi sedikit pampasan kemudian dibangunkan semula. Kalau kawasan baru seperti Shah Alam 2 misalnya unjuran kita sekitar 40 hingga 50 peratus.

Pokok utama adalah pembangunan ekonomi. Kalau tiada orang tidak akan berminat untuk membeli. Kita menggalakkan Rumah Selangorku dibina di Hulu Selangor tetapi perlu ada pembangunan ekonomi.

Kawasan berkenaan sebenarnya banyak rumah, tetapi kurang orang membeli kerana tiada kerancakan ekonomi dan kurang infrastruktur pengangkutan awam. Kita cadangkan supaya projek LRT atau MRT dibina di kawasan luar Lembah Klang hingga ke Hulu Selangor.

Mungkin keuntungan itu tidak nyata sekarang tetapi selepas 10 tahun dengan adanya pengangkutan awam radius 400 meter akan naik.

Tumpuan kita bukan sahaja di Lembah Klang serta sekelilingnya tetapi juga untuk luar Lembah Klang.

Kalau kita tengok negara luar seperti Jepun, mereka sanggup menempuh perjalanan selama sejam menaiki pengangkutan awam.

Kita syorkan ia dibawa ke kawasan seperti Hulu Selangor dan Sepang supaya dibangunkan lebih baik.

Menyentuh soal teknologi hijau, bagaimana LPHS menggalakkan pemaju mempraktikkan perkembangan teknologi ini?

Kita sedang kaji bentuk pelepasan yang boleh LPHS bantu bagi menggalakkan teknologi hijau dilaksanakan di Rumah Mampu Milik seperti yang ditawarkan pada rumah harga bebas.

Kita sedang mengkaji apakah kos yang mungkin menjejaskan pemaju dalam pembinaan Rumah Selangorku. Seperti makanan organik, harganya memang mahal tetapi untuk jangka panjang ia membawa pulangan baik kepada kita.

Kita memang menggalakkan tetapi kita tidak menyediakan insentif untuk mereka.
Rumah Mampu Milik ini sehingga RM8,000 nilai isi rumah. Kita tidak mahu mereka dibebani bayar kos penyelenggaraan. Ini semua ternasuk dalam kajian kita.

Kita tidak mahu bebankan pembeli misalnya kalau kos penyenggaraan biasa sekitar RM100 tapi dengan teknologi hijau mungkin kosnya RM300.

Contoh, rumah Jenis A (kos rendah) misalnya penyelenggaraan sekitar RM80 dan jika bernasib baik peratusan untuk yang membayar boleh dapat sekitar 60 peratus.

Penjagaan penyelenggaraan penting dan kita memberikan kesedaran menerusi pendidikan kepada masyarakat di peringkat sekolah dan banyak rumah serata.

Orang awam membuat rungutan berhubung sistem online LPHS sesak untuk dmasuki. Bagaimana ia diatasi?

Pada permulaan kita lancarkan di Sime Darby pada 2014 memang bermasalah kerana kita tidak menyangka sambutan yang diterima. Selepas kita mengenalpasti masalah, unit ICT menyelesaikan perkara itu.

Bagaimanakah peluang Orang Kelainan Upaya (OKU) mendapatkan rumah?

Kita memang wajibkan pemaju memperuntuk unit rumah untuk mereka sekurang-kurangnya lima peratus dalam sesebuah projek termasuk reka bentuk khas yang mesra OKU terutama tandas.

Mengenai data statistik sukar untuk kita berikan kerana ada OKU yang berdaftar di kawasan lain tetapi bekerja di kawasan lain.

Kita tidak akan pinggirkan sesiapa. Semua rakyat di Selangor layak mendapat Rumah Mampu Milik.

Kita memperuntuk kuota khas penjawat awam tidak kira persekutuan atau negeri sebanyak 30 peratus dan 20 peratus bagi golongan bujang. Pasangan yang baru berkahwin juga digalakkan untuk mendaftar.

Apakah harapan LPHS bagi merealisasi impian rakyat Selangor memiliki rumah sendiri?

Keutamaan kami adalah menyediakan rumah tetapi memerlukan kerjasama daripada pemaju, tidak kira anak syarikat mahupun swasta kerana mereka mempunyai tanggungjawab sosial.

Apabila dapat menyediakan rumah, kita berharap mereka mendapat bantuan pinjaman perumahan. Kerajaan Negeri ada menyediakan Dana-Sel tetapi keutamaan hanya untuk rumah berharga RM42,000.

Saya yakin sasaran yang ditetapkan Menteri Besar dapat kita capai dan menjelang tahun 2018-2020, rumah ini dapat diserahkan kepada pembeli yang berkelayakan.

Sekiranya pemaju memberikan kerjasama saya yakin Rumah Selangorku ini dapat kita realisasikan.


Pengarang :