Pelbagai

RM9.15 juta peruntukan tambahan untuk Stadium Shah Alam

RM9.15 juta peruntukan tambahan diluluskan pada 29 Februari lalu bagi menaik taraf dan membaik pulih kemudahan di Stadium Shah Alam


Pengarang :