Selangorkini
BERITA UTAMA SELANGOR

Selangor pendapatan isi rumah bulanan purata ketiga tertinggi

OLEH: MOHD EZLI MASHUT

SHAH ALAM 10 OKT: Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan Selangor negeri ketiga tertinggi pendapatan isi rumah bulanan purata pada 2016 dengan kadar RM9,463.

Pendapatan tertinggi negara adalah W.P. Kuala Lumpur merekodkan pendapatan isi rumah bulanan purata pada (RM11,692) diikuti kedua oleh W.P. Putrajaya (RM11,555).

Negeri-negeri lain merekodkan pendapatan isi rumah bulanan purata di bawah paras nasional (RM6,958).

Pendapatan isi rumah bulanan purata bagi semua negeri telah meningkat di mana lima negeri melebihi kadar purata pertumbuhan nasional iaitu 6.2 peratus.

Terengganu mencatatkan kadar pertumbuhan tertinggi iaitu sebanyak 9.1 peratus, diikuti oleh Perak (8.6%), Pahang (7.2%), Selangor (6.8%) dan Kelantan (6.3%).

 

Pendapatan Isi Rumah Peringkat Daerah Pentadbiran

Daerah pentadbiran Sepang (RM8,174), Petaling (RM7,904), Gombak (RM7,903), Hulu Langat (RM7,851), Klang (RM6,724) dan Johor Bahru (RM6,518) mencatatkan Pendapatan bulanan isi rumah penengah tertinggi daripada 140 daerah pentadbiran pada 2016.

Trend yang sama juga ditunjukkan dalam pendapatan bulanan isi rumah purata. Kedudukan dalam kumpulan enam tertinggi ini adalah tidak berubah berbanding 2014.

Tujuh belas daerah mencatatkan nilai pendapatan isi rumah penengah melebihi paras penengah nasional iaitu RM5,228 dan 11 daerah mempunyai nilai pendapatan isi rumah purata melebihi paras purata nasional iaitu RM6,958.

=EZY=

 


Pengarang :