NASIONAL

PM: Perkenal hala tuju baharu ekonomi negara

PUTRAJAYA, 9 MEI: Kerajaan akan memperkenalkan hala tuju baharu ekonomi negara yang akan memastikan rakyat dapat menikmati kemakmuran bersama serta menyelesaikan kemelut ekonomi yang dialami sekarang.

Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad berkata, inisiatif yang akan diperkenalkan itu mengambil pendekatan ‘Kemakmuran Bersama’ dengan meningkatkan kuasa beli rakyat dan menghapuskan jurang pendapatan dan kekayaan antara kelas, kaum, wilayah serta jurang rantaian bekalan yang melampau.

“Kemakmuran Bersama adalah usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus menerus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat rantaian nilai, kelas, kaum dan geografi sehingga mewujudkan rasa keharmonian dan kestabilan di kalangan rakyat menjelang tahun 2030,” katanya.

Dr Mahathir berkata demikian dalam Perutusan Perdana Setahun Malaysia Baharu kerajaan Pakatan Harapan, yang disampaikan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), sini, hari ini.

Bagi mencapai matlamat ini, katanya, kerajaan menggariskan sekurang-kurangnya tujuh teras strategik yang perlu ada antaranya penstrukturan dan penambahbaikan ekosistem perniagaan, menjana sektor pertumbuhan baharu, reformasi bakat dan sumber tenaga negara dan memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja.

Selain dari tujuh teras strategik tersebut, kata Dr Mahathir berkata kerajaan juga telah mengenal pasti pemangkin lain seperti dasar fiskal yang progresif, aras tanda urus tadbir dan integriti tinggi, penghasilan Pendidikan dan TVET bernilai tinggi dan modal sokongan kewangan kompetitif.

Kerajaan juga akan berusaha memastikan penyampaian institusi kerajaan yang efektif, kestabilan monetari, data raya yang komprehensif dan terangkum dan masyarakat sivil yang berpengetahuan untuk menyokong matlamat dan program Kemakmuran Bersama bagi mencapai keberhasilan yang terbaik.

Perdana Menteri berkata, ekosistem perniagaan dan industri negara perlu ditambah baik supaya kekal relevan dan memenuhi kehendak ekonomi masa depan.

Untuk itu, penggunaan teknologi dan Revolusi Industri 4.0, pengurusan yang lebih terkini dan efektif, penggunaan pakai ekonomi digital menyeluruh dan peningkatan kemahiran pekerja bernilai tinggi penting untuk melonjakkan ekonomi negara ke aras yang lebih tinggi.

“Bagi menjana ekonomi negara ke aras yang lebih tinggi dan relevan dengan perkembangan zaman, Malaysia harus meneliti dan mempelopori sektor pertumbuhan baharu. Kita tidak boleh terperangkap dalam sektor tradisional dan cara kerja yang lama,” kata Dr Mahathir.

Justeru, pelaburan dan pewujudan kapasiti dalam sektor pertumbuhan baharu amat penting dalam ekonomi dunia yang terus berubah secara radikal.

Malaysia, katanya, tidak lagi harus menjadi negara pengguna tetapi sebaliknya menjadi negara yang mengeluarkan lebih banyak produk sendiri yang bertaraf antarabangsa.

Sementara itu, dalam usaha mereformasikan bakat dan sumber tenaga negara, program peningkatan keupayaan dan kemahiran di sektor swasta dan kerajaan akan dilihat semula secara menyeluruh untuk melahirkan tenaga kerja yang kompetitif, produktif dan relevan dengan kehendak industri, serta keperluan hari ini dan masa depan.

Proses peningkatan keupayaan dan kemahiran pekerja Malaysia ini turut memerlukan perubahan yang radikal bagi memastikan negara boleh menghasilkan tenaga kerja lebih produktif yang memberikan nilai pendapatan tinggi.

“Pekerja kita harus mempunyai pendapatan lebih tinggi bagi memastikan mereka mendapat kehidupan yang lebih baik.

“Kita akan menentukan polisi dan program yang dapat memberi pendapatan lebih adil kepada pekerja supaya kenikmatan dapat dirasai oleh mereka. Penyediaan peluang yang lebih menyeluruh kepada pekerja tempatan di semua peringkat harus menjadi keutamaan,” kata Dr Mahathir.

Jelasnya lagi, negara mempunyai tanggungjawab kepada golongan yang kurang berkemampuan, terpinggir dan berpendapatan rendah.

Perdana Menteri berkata polisi dan program ke arah kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh harus diperkukuhkan berdasarkan prinsip memenuhi ekonomi keperluan kerana negara tidak mahu ada kalangan rakyat yang tertinggal.

“Walaupun begitu, usaha ini bukan bermaksud untuk negara menyuap nasi ke mulut mereka namun dengan tujuan membantu membangun keupayaan mereka keluar daripada kekurangan dan keadaan yang berisiko,” katanya.

Selain itu, pembangunan ekonomi negara akan diperluaskan ke beberapa wilayah lain negara ke arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan teragih.

Pembangunan pusat ekonomi yang lebih menyeluruh diseluruh pelusuk negara ini harus diusahakan supaya jurang dalam bandar, antara bandar dan desa, negeri yang maju dan terkebelakang dan antara Semenanjung dan Negeri-negeri Borneo dapat dikurangkan.

Namun, katanya, bagi menyokong pembangunan ekonomi dan pertumbuhan, negara memerlukan masyarakat yang matang, berilmu, bekerja keras dan mementingkan perpaduan.

“Peningkatan modal sosial dan struktur sokongan sosial yang utuh adalah penting untuk memastikan negara dapat pesat membangun,” kata Dr Mahathir.

Untuk itu, jati diri dan patriotisma golongan muda juga adalah amat penting bagi memastikan masa depan negara yang cemerlang.

– BERNAMA

 


Pengarang :