Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus ketika temu bual eksklusif oleh Bernama dan disiarkan pada 29 Ogos 2019. Foto BERNAMA
BERITA UTAMA

Banyak rumah tetapi tidak mampu dimiliki golongan B40

KUALA LUMPUR, 29 OGOS: Rumah mampu milik yang sesuai adalah asas kepada kesihatan dan kesejahteraan rakyat, seterusnya dapat memastikan kelancaran fungsi ekonomi.

Namun, di seluruh dunia, di negara membangun mahupun negara maju, kebanyakan bandar raya bergelut untuk memenuhi keperluan terbabit.

Sejajar dengan komitmen negara untuk menyediakan rumah mampu milik dan mencukupi bagi semua peringkat pendapatan, Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM), Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus berkata, ia adalah tanggungjawab bersama.

Katanya, kerajaan sedang mengkaji bagaimana penyedia prasarana boleh memainkan peranan mereka dalam mengurangkan kos rumah.

“Terdapat tiga komponen yang membentuk perkadaran terbesar kos, iaitu tanah, pembinaan dan prasarana, juga terdapat kesedaran tinggi sekarang berhubung keperluan mengurangkan kos.

“Bagi kos tanah, kerajaan bekerjasama dengan kerajaan negeri berhubung mekanisme untuk mengurangkan kos; dan bagi kos pembinaan — kerajaan berhasrat untuk memanfaat teknologi seperti IBS (Sistem Binaan Berindustri) untuk mengurangkan kos,” katanya.

Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama Bernama, baru-baru ini.

Nor Shamsiah berkata, apa yang lebih penting adalah mengguna pakai strategi bagi meningkatkan tahap pendapatan isi rumah untuk menyediakan lebih banyak rumah mampu milik kepada rakyat.

Katanya, bagi tempoh 2007-2016, pertumbuhan harga rumah mengatasi pendapatan isi rumah.

Berdasarkan kepada pendekatan pelbagai median, sebuah rumah dianggap tidak mampu milik sekiranya ia berharga lebih tiga kali ganda daripada pendapatan isi rumah tahunan, Malaysia berada pada 4.8 kali.

“Mari kita ambil B40 sebagai contoh. Dengan pendapatan bulanan median mereka sebanyak RM3,000, mereka hanya boleh mampu membeli rumah berharga sekitar RM108,000- tiga kali ganda pendapatan tahunan mereka.

“Jika anda lihat pada 68 peratus daripada jumlah unit kediaman yang tidak terjual, ia berharga di atas RM300,000. Itulah sebabnya mengapa kita juga perlu menangani ketidakpadanan penawaran-permintaan ini.

“Meskipun terdapat permintaan terhadap rumah mampu milik, pemaju membina rumah yang berharga di luar kemampuan majoriti rakyat Malaysia,” katanya.

Baru-baru ini, bank pusat meningkatkan kriteria kelayakannya bagi mereka yang mahu membeli hartanah di bawah Dana bagi Rumah Mampu Milik BNM yang berjumlah RM1 bilion.

Berkuat kuasa 1 September 2019, individu yang merancang memohon pembiayaan membeli rumah mampu milik layak berbuat demikian sekiranya mereka mempunyai pendapatan isi rumah bulanan maksimum RM4,360, naik 86 peratus daripada had paras pendapatan sebelum ini pada RM2,300 sebulan.

Selain itu, harga hartanah maksimum akan dinaikkan kepada RM300,000 daripada RM150,000, yang akan membantu pembeli daripada kumpulan pendapatan ini untuk memperoleh pembiyaan membeli rumah pertama mereka.

Pada masa sama, beliau turut menegaskan kepentingan Garis Panduan mengenai Pembiayaan Bertanggungjawab.

“Garis Panduan mengenai Pembiayaan Bertanggungjawab masih relevan kerana objektif utama garis panduan ini adalah untuk memastikan peminjam dapat membiayai pinjaman dan boleh mendapat manfaat daripadanya.

“Oleh itu, jika pelanggan membuat pinjaman untuk membeli rumah, pelanggan akan dapat memiliki rumah itu pada akhir tempoh pinjaman mereka. Kemudiannya, bank dan peminjam juga harus bertanggungjawab dalam keputusan tersebut,” katanya.

Garis panduan pembiayaan bertanggungjawab bank pusat adalah untuk melindungi kepentingan peminjam dengan memastikan mereka yang meminjam mempunyai keupayaan untuk membayar balik sehingga akhir tempoh pinjaman dan kemudiannya memiliki hartanah itu.

Ini berbeza dengan semata-mata membeli rumah dahulu dan kemudiannya gagal melunaskan pinjaman mereka dan akhirnya kehilngan hartanah.

Sementara itu, Nor Shamsiah berkata, banyak usaha yang dilakukan untuk mendidik pengguna berkaitan dengan pengurusan kredit dan kewangan, terutamanya menerusi Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK), yang semakin mendapat perhatian.

AKPK adalah agensi yang ditubuhkan oleh BNM untuk membantu individu mangawal kewangan mereka menerusi pengurusan kewangan berhemat dan pendidikan kewangan.

Celik kewangan adalah antara faktor yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif. Ia merupakan barisan pertahanan pertama bagi pengguna untuk melindungi hak mereka ketika berdepan dengan amalan pasaran yang tidak adil.

Pada masa yang sama, untuk meringankan bebanan rakyat dalam menghadapi peningkatan kos hidup, terutamanya bagi kumpulan M40 dan B40, beliau berkata, BNM memberi penekanan kepada kepentingan untuk meningkatkan kemahiran teknikal, pembaharuan pasaran buruh dan sistem pendidikan.

“Perlu ada kerjasama antara penyedia latihan dan pemain industri bagi memastikan Malaysia melahirkan graduan dengan kemahiran yang betul,” katanya.

Semasa temu bual itu, Nor Shamsiah juga menjelaskan dengan panjang lebar beberapa isu utama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara, industri perbankan, keperluan untuk meningkatkan kesedaran pengguna, serta kepentingan pendidikan, meningkatkan semula kemahiran untuk kekal relevan dalam persekitaran ekonomi yang serba mencabar dan sentiasa berubah-ubah.

– BERNAMA


Pengarang :