Dato’ Menteri Besar Dato’ Seri Amirudin Shari menyerahkan sumbangan pada program serahan DUN Sungai Tua dan Hijrah Selangor di Masjid An Nur, Kampung Wira Damai, Batu Caves pada 13 Disember 2020. Foto REMY ARIFIN/SELANGORKINI
BERITA UTAMA PENDAPAT RENCANA

Belanjawan Selangor 2021: Jana ekonomi, bela rakyat terjejas

Selain peruntukan pengurusan dan pembangunan, Belanjawan Selangor 2021 menumpu segenap usaha bagi menjana ekonomi rakyat.

Bertema ‘Melakar Realiti Baharu: Memperkasa Ekonomi Bermaruah Paksi Kecekalan Rakyat’, belanjawan ini merangka usaha untuk mencipta peluang pekerjaan dan menggiatkan lagi program keusahawanan.

Belanjawan ini juga bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, dari isu pencemaran air, banjir kilat dan jaminan bekalan makanan.

Selepas ringkasan strategi pertama dan kedua disiar pada minggu lalu, intipati strategi ketiga, keempat dan kelima pula seperti berikut:

Strategi Ketiga: Memacu penciptaan nilai dan pembangunan modal insan

Program keusahawanan

– Klinik Usahawan Selangor sebagai pusat sehenti untuk usahawan mendapatkan bimbingan dan kaunseling
– Program Promosi Usahawan bagi membantu memasarkan produk dan perkhidmatan usahawan
– Program Dana Usahawan Mikro Selangor bertujuan menawar bantuan berbentuk peralatan bagi memenuhi pengkomersilan produk
– Program Bantuan Blueprint Pembasmian Kemiskinan untuk membantu warga miskin dari kalangan penjaja, peniaga dan mereka yang bekerja sendiri
– Program Pembinaan Usahawan India menyediakan latihan keusahawanan, kursus kemahiran pembuatan, pemberian geran peralatan dan program ‘Grow’ berteras konsep bimbingan

Skim pinjaman Zero to Hero mendapat sambutan ramai didorong faktor pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang memberi tekanan ekonomi terhadap banyak pihak terutama golongan berpendapatan rendah

Niaga Darul Ehsan (NaDi)

– Pemohon perlu memohon lesen daripada pihak berkuasa tempatan (PBT) untuk menjalankan perniagaan tanpa sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
– Boleh memohon pinjaman serendah RM1,000 hingga RM3,000 tanpa perlu ada premis tetap

Skim pinjaman Zero To Hero

– Ditawar kepada mereka yang mahu memulakan perniagaan tetapi tiada lesen niaga dan sijil SSM
– Terbuka kepada penduduk Selangor
– Had umur 18 tahun hingga 60 tahun

Hijrah Selangor

– Peruntukan RM15 juta untuk pinjaman perniagaan
– Sehingga 30 Oktober, seramai 53,958 usahawan dibantu

Pinjaman Universiti Selangor dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis)

– Peruntukan RM35 juta
– Memastikan fungsi Unisel dan Kuis diteruskan dengan lancar
– Membantu Unisel dan Kuis merancang semula urusan komersial bagi meningkatkan hasil dan potensi kewangan

Bantuan Yuran Asas Universiti (Bayu)

– Pelepasan yuran asas kepada siswa Unisel dan Kuis yang layak
– Peruntukan RM4 juta

Kursi Menteri Besar Selangor

– Kerjasama antara Menteri Besar Incorporated (MBI) dan Universiti Putra Malaysia (UPM)
– RM5 juta diperuntuk
– Memperkasa kajian dan penyelidikan dalam bidang ekonomi, kewangan dan keusahawanan seterusnya memacu ekonomi negeri

Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor

– RM8 juta disediakan
– Kemudahan moratorium secara automatik kepada peminjam
– Moratorium bermula April hingga September 2020
– Memanfaat 3,991 peminjam dengan jumlah pinjaman RM6 juta

Program Tuisyen Rakyat Selangor (PTRS)

– Diteruskan dengan peruntukan RM13 juta
– Kaedah pembelajaran dalam talian dilaksanakan
– Bimbingan guru dalam talian diterap agar lebih efektif

Peserta menghadiri sesi temu duga secara maya ketika Jelajah Selangor Bekerja 2020 di Dewan MDKS Saujana Utama, Sungai Buloh pada 22 November 2020. Foto HAFIZ OTHMAN/SELANGORKINI

Kerjaya Selangor

– Menyediakan platform untuk anak muda memperoleh pekerjaan
– Kerjasama dengan Jobs Malaysia
– Mengurangkan kadar pengangguran
– Memenuhi keperluan tenaga kerja syarikat
– Mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing

Program IKTISASS

– Peruntukan RM15 juta
– Melahirkan sumber tenaga berdisiplin dan berdaya saing
– Latihan memenuhi keperluan industri dan peluang pekerjaan baru
– Mewujudkan kerjasama melalui perjanjian usahasama industri antarabangsa
– Memastikan bidang latihan memenuhi piawai antarabangsa melalui penyediaan pusat latihan di rantau Asia Tenggara
– Bersifat menyeluruh melalui penglibatan Pusat Pembangunan Kemahiran Teknikal Selangor (STDC) bagi melengkapkan ekosistem TVET
– Peserta mempelajari kemahiran, menjalani latihan serta memperoleh peluang pekerjaan untuk melengkapkan kitaran

Inisiatif Roda Darul Ehsan (RiDE)

– Peruntukan RM2 juta
– Bertujuan membantu 3,000 anak muda mencari pendapatan atau kerjaya baharu dalam e-panggilan

Tangani penyalahgunaan dadah

– Peruntukan RM1 juta
– Melibatkan tiga kawasan rintis
– Melaksanakan Kawalan Penguatkuasaan Komuniti Menyeluruh (TECC) di kawasan tumpuan termasuk Desa Mentari dan program kesedaran peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi (IPT)
– TECC akan dilanjutkan ke 13 kawasan panas yang dikenal pasti
– Meningkatkan program sokongan ke arah membanteras penyalahgunaan dadah

Pembangunan generasi muda dan sukan

– Peruntukan RM34.9 juta
– Memastikan agenda pembangunan generasi muda dan sukan terlaksana secara progresif
– Membentuk Dasar Belia Selangor 2020 yang menjadi hala tuju pembangunan generasi muda dalam 10 tahun

Penggerak Belia Tempatan (PeBT)

– Peruntukan RM2.83 juta sebagai ejen penggerak pembangunan negeri
– Menambah baik Garis Panduan Penggerak Belia Tempatan yang dijadikan asas gerak kerja

Atlet wushu sanda menjalani latihan bagi persiapan SUKMA di Pusat Latihan Kelab Wushu KK Chia, Selayang pada 5 Julai 2020. Foto FIKRI YUSOF/SELANGORKINI

Program pembangunan sukan

– Peruntukan RM27.9 juta
– Mengekalkan kecemerlangan kontinjen Selangor menjelang Sukan Malaysia (SUKMA)
– Meneruskan projek baik pulih dan menaik taraf prasarana melalui peruntukan RM2.24 juta
– Mencungkil bakat baharu secara menyeluruh

Bola sepak

– Peruntukan RM20 juta
– RM10 juta daripada Kerajaan Negeri dan RM10 juta sumbangan MBI dan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

Pelancongan

– Peruntukan RM5.85 juta
– Bertujuan merancakkan kembali industri pelancongan
– Tourism Selangor mempergiatkan kempen pelancongan berimpak tinggi bagi mengembalikan momentum
– Menganjurkan kempen ‘Nak Cuti? Pusing Selangor Dulu’
– Memanfaat pelancongan kreatif

Industri kreatif

– Pengurangan kadar duti hiburan daripada 25 kepada 15 peratus bagi penganjuran kesenian atau pementasan bertiket artis tempatan
– Membantu penggiat seni meningkatkan produktiviti, kualiti dan daya saing mengatasi artis luar negara
– Pemerkasaan Yayasan Seni Selangor melalui kerjasama pintar dengan agensi lain

Bakat Muda Selangor

– Peruntukan RM1 juta untuk program merangkumi seni lukis, muzik dan sastera

Strategi Keempat: Memperkasa Alam Sekitar, Sumber dan Rantaian Bekalan Makanan

Penyelesaian isu pencemaran air

– Melaksanakan pindaan Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 untuk meningkatkan jumlah denda bagi kesalahan mencemar sumber air
– Menguatkuasakan pelaksanaan pelepasan sisa buangan berdasarkan keupayaan kapasiti sungai di kawasan yang ditetapkan
– Projek Perintis Rawatan Biologikal/Bio-Remediation bagi memulihara kualiti air Sungai Gong menggunakan kaedah kombinasi biologi dengan meletakkan bahan nanoteknologi (aquaritin)

Kontraktor panel pembersihan Lembaga Urus Air Selangor (Luas) menjalankan kerja pembersihan di alur Sungai Balak pada 28 Oktober 2020. Foto Facebook Lembaga Urus Air Selangor

– Projek dijalankan di Sungai Sembah, Sungai Beranang, dan Sungai Buah yang menjadi punca utama pencemaran Sungai Selangor dan Sungai Langat
– Pemantauan dan pengawasan melalui Skuad Pantas
– Pemantauan 24 jam di kawasan sensitif sumber air di Lembangan Sungai Selangor dan Sungai Langat
– Menambah bilangan telemetri kualiti air sebagai sistem amaran awal di hulu muka sauk yang berisiko
– Melaksanakan projek pengepaman air mentah dari kolam takungan HORAS 600 di Sungai Selangor dan Kolam Takungan (kolam) di Sungai Semenyih
– Empat projek dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Peruntukan RM200 juta akan diberikan
– Mengurangkan sehingga 90 peratus risiko henti tugas Loji Rawatan Air SSP1, 2, 3, LRA Rantau Panjang dan LRA Semenyih 1 dan 2
– Memastikan rumah-rumah, kilang-kilang terutamanya kilang haram berhampiran tebing sungai diroboh
– Penubuhan Jawatankuasa Khas bagi memastikan air sungai tidak dicemari dengan bahan kimia atau sampah sarap
– Menyegerakan cadangan pembangunan air mentah Sungai Rasau sebagai sumber air baharu
– Insentif khas dan pertambahan jumlah jawatan bagi Lembaga Urus Air Selangor (Luas) untuk rondaan 24 jam

Friend of River (FoR)

– 44 FoR ditubuhkan
– Tumpu usaha memelihara dan memulihara sungai melalui kerjasama masyarakat setempat (community empowerment).
– RM1 juta disediakan

Penggunaan teknologi dalam pertanian

– Fokus penggunaan teknologi untuk menghasilkan pulangan tinggi di kawasan terhad seperti fertigasi, hidroponik, teknik filem nutrien (NFT), kilang tanaman, teknologi persekitaran terkawal dan akuaponik
– Menitik berat penggunaan internet segalanya (IoT)
– RM26.4 juta untuk menjaya inisiatif tersebut

Pertanian Komuniti

– Menggalakkan masyarakat tempatan terlibat supaya jaminan bekalan makanan negeri terpelihara
– RM500,000 untuk pertanian secara komuniti

Strategi Kelima: Merancakkan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Industri

Selangor Business Hub

– Gerbang perniagaan maya alternatif bagi promosi pelaburan dan perindustrian
– Merangkumi empat komponen utama iaitu promosi portal, mesyuarat dan sesi padanan perniagaan bersama pelabur berpotensi melalui dalam talian
– Menubuh Selangor Halal Business Hub sebagai platform maklumat industri halal. Dibangunkan melalui Pelan Tindakan Halal Selangor yang membantu usahawan mendapatkan sijil untuk produk mereka

Dato’ Menteri Besar Dato’ Seri Amirudin Shari berucap secara maya ketika Majlis Perasmian Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor (SIBS) pada 14 Oktober 2020. Foto FIKRI YUSOF/SELANGORKINI

Selangor International Business Summit (SIBS)

– Menganjurkan sidang kemuncak antarabangsa SIBS 2021 dengan peruntukan RM11 juta
– Mempromosi dan mengukuhkan negeri sebagai hab perdagangan

Business Aviation dan General Aviation

– Diperkenal selaras Pelan Tindakan Aeroangkasa Selangor
– Menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan di Subang
– Mendapat permintaan ekoran pandemik yang membataskan penerbangan komersial.
– Peruntukan RM2 juta
– Menyediakan platform bagi syarikat tempatan dan SME mempromosi produk dan perkhidmatan serta meneroka peluang pelaburan

Bas Smart Selangor

– Peruntukan RM25 juta untuk meneruskan perkhidmatan membabitkan 11 pihak berkuasa tempatan
– RM5 juta ditampung PBT sebagai perkongsian kos. PBT yang ada lebihan rizab tunai menanggung kos pada masa depan

Tap to Ride

– Dilancarkan pada Disember tahun lalu, warga asing dikenakan caj 90 sen
– Kutipan caj untuk menampung kos penyelenggaraan bas, menambah baik kualiti, penambahan bilangan dan laluan pada masa depan

Projek jalan raya

– Merapatkan jurang pembangunan antara daerah dan meningkatkan jaringan jalan raya yang lebih meluas
– Menyediakan RM170 juta kepada Jabatan Kerja Raya (JKR) bagi pelaksanaan projek jalan raya

Projek pengurusan sumber air, pembangunan tebatan banjir dan pembangunan sistem saliran

– RM78 juta kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor
– RM46.750 juta untuk projek tebatan banjir demi memastikan keberkesanan dalam pengurusan pembangunan tebatan banjir
– Peruntukan RM12.51 juta bagi pembangunan sistem saliran bersepadu dan komprehensif
– Peruntukan RM2.64 juta bagi pelaksanaan projek naik taraf benteng pantai di kawasan terjejas

Pembinaan Rumah Selangorku menjadi keutamaan Kerajaan Negeri bagi memastikan rakyat di negeri ini berpeluang memiliki kediaman sendiri. Foto REMY ARIFIN/SELANGORKINI

Projek naik taraf kemudahan asas dan prasarana

– RM2.5 juta disalur bagi menaik taraf kemudahan asas dan infrastruktur PBT
– Melaksanakan projek meremajakan bandar di kawasan berpotensi tinggi tetapi lusuh dimamah usia
– Dicadang di perkarangan Stadium Shah Alam, Seksyen 13 dengan nilai anggaran GDV bernilai RM8 bilion
– Mengadakan kerjasama strategik bersama swasta

Insentif Galakan Pembinaan Rumah Mampu Milik

– Menambah stok Rumah Selangorku dengan sasaran tambahan sehingga 60,000 unit melalui konsep Rumah Selangorku Idaman dan Rumah Selangorku Harapan

Skim Smart Sewa

– Membantu golongan berpendapatan rendah (B40) dan pertengahan (M40) menyewa pada kadar berpatutan
– RM20 juta bagi pelaksanaan yang menggunakan peruntukan Tabung Amanah Pengecualian Syarat Kuota Bumiputera

Skim Smart Sewa to Ownership (2STAY)

– Membantu golongan B40 khususnya yang sukar memperoleh pembiayaan untuk memiliki rumah pertama
– Sebanyak 2,674 unit Rumah Selangorku diluluskan melalui 2STAY
– Sasaran 3,000 unit melalui program Rumah Selangorku Idaman dan Rumah Selangorku Harapan dengan nilai hartanah lebih RM750 juta secara percuma sehingga 2023

Program pemberdayaan komuniti

– RM15.3 juta bagi manfaat 30 projek
– Pecahan peruntukan merangkumi program Ceria (RM10 juta), pemberdayaan komuniti lain (RM1 juta) dan baik pulih projek perumahan rakyat (RM4.3 juta)

 


Pengarang :