Karya agung Raphael bertajuk School of Athens di Vatican merakamkan Ibnu Rushd bersama tokoh pemikir Greek. Sebagai tanda sumbangan besarnya dalam menghidupkan pemikiran Greek, tokoh Islam itu digambarkan berserban putih dan berjubah hijau di bahagian penjuru kiri lukisan. Sumbangannya mengulas karya Aristotle turut membantu kelahiran Renaissance di Eropah
BERITA UTAMAPERSONALITIRENCANA

Ilmuan Islam terangi zaman kegelapan Eropah

SHAH ALAM, 20 OKT: Ilmuan Islam memberi sumbangan besar kepada kemajuan sains dunia sehingga berjaya membantu menyelak kegelapan Eropah, melahirkan era Renaissance (Kebangkitan Semula) dan kemudiannya Pencerahan.

Setelah menyelidik pelbagai sumber ilmu termasuk falsafah Greek, mereka menghasilkan kajian yang merintis zaman dan menjadi sumber rujukan Barat ratusan tahun lamanya. Orang Eropah datang menimba ilmu di pusat-pusat pendidikan Islam.

Dampak sumbangan pemikir Islam di Eropah termasuklah melahirkan gerakan humanisme, memperkenal kajian sejarah, kaedah sains, mendamaikan ketegangan antara falsafah dengan agama, merangsang kajian mistik Barat dan meletakkan batu asas Renaissance di Itali.

Ramai ulama Islam menggali pelbagai bidang ilmu di kemuncak zaman keemasan Islam, antara kurun kelapan hingga ke-13, khususnya di Baghdad. Bermula era Harun al-Rashid yang membuka gedung ilmu Baitul Hikmah hinggalah serangan Mongol dan kejatuhan Andalusia, pusat ilmu Islam di Sepanyol.

Kitab-kitab perubatan, matematik, sains sosial, falsafah dan sastera yang mereka tulis diterjemah ke bahasa Eropah sehingga menjadi perbahasan utama.

Sempena sambutan Maulidur Rasul pada 19 Oktober ini, wartawan AFIX REDZUAN menyusun kisah lima tokoh Islam yang mengubah tamadun dunia hari ini.

Ibnu Sina

Nama popular: Ibnu Sina, Avicenna
Nama lengkap: Abu Ali al-Hussain bin Abdullah bin Sina
Tahun dan tempat lahir: 980 di Bukhara, Uzbekistan
Pendidikan: Belajar bidang bahasa, sastera dan asas pengetahuan Islam di Bukhara. Hafal al-Quran ketika usia 10 tahun
Kitab utama: Qanun fi at-Tibb, An-Najah, Kitab as-Syifa

Anak kepada gabenor Bukhara yang mementingkan pendidikan, Ibnu Sina amat menyukai bidang perubatan serta falsafah.

Beliau terkenal selepas mengubati Putera Nuh bin Nas al-Samani menyebabkannya digelar ‘Syeikh al-Rais’ bermaksud ‘Mahaguru Pertama’.

Gemar membaca buku karangan ilmuan Greek dan Parsi, beliau mula menulis pada usia 21 tahun. Beliau juga berguru dengan ilmuan Islam iaitu Al-Biruni dan Al-Farabi yang meminati falsafah dan muzik.

Ibnu Sina menyiapkan beberapa buku antaranya An-Najah dan Asy-Syifa dalam masa 13 tahun. Turut ditulis, buku berkaitan psikologi, geologi, falsafah, zoologi dan botani. Sebanyak 238 buku dan risalah dihasilkan sepanjang hayatnya.

Qanun fi at-Tibb adalah ensiklopedia perubatan karangannya yang menyenaraikan penyakit manusia melibatkan semua anggota tubuh dan 760 ubat-ubatan. Turut dihurai, kaedah penyembuhan dan pencegahan, patologi serta farmakologi.

Ibnu Sina tergolong antara doktor dan pakar perubatan Islam yang terkemuka di samping Al-Razi, Al-Zahrawi dan Ibn Zuhr.

Dalam kalangan cerdik pandai Islam, beliau tergolong sebagai pakar perubatan Islam yang turut berjaya mencipta nama di Barat dan digelar Avicenna.

Karyanya Qanun fi at-Tibb diterjemah ke bahasa Latin pada abad ke-12. Buku tersebut juga dicetak dalam 15 bahasa dalam tempoh kurang 100 tahun. Ia menjadi rujukan di universiti sekitar Eropah hingga abad ke-17.

Beliau juga orang pertama menemui sistem peredaran darah manusia, 600 tahun mendahului tokoh perubatan Barat, William Harvey. Beliau juga tokoh pertama mengubati penyakit radang selaput otak.

Ibnu Sina meninggal dunia akibat barah pada 1037 ketika berusia 57 tahun.

Ibnu Khaldun

Nama popular: Ibnu Khaldun
Nama lengkap: Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun
Tahun dan tempat lahir: 1332 di Tunis, Tunisia
Pendidikan: Belajar dengan Muhammad As-Satti, Abdul Muhaimin dan Muhammad bin Ibrahim Al-Abili serta menguasai kitab hadis pada usia 19 tahun
Kitab utama: Muqaddimah, Kitab al- Tasrif, Kitab al-I’bar

 

Dikatakan keturunan sahabat Rasulullah SAW iaitu Maadi Karib bin al-Harits, beliau memperkenal ilmu sains kemasyarakatan.

Belajar dengan beberapa tokoh terkenal, Ibnu Khaldun menguasai kitab Muwatta, hadis, dan sejarah. Beliau mula menulis ketika berusia 19 tahun.

Beliau kemudian terlibat dalam konflik politik hingga dipenjara sebelum dapat melarikan diri. Sejak itu, Ibnu Khaldun memulakan bahagian awal penulisan kitab Muqaddimah, adikarya beliau.

Kitab yang memuatkan enam bab mendorong ilmuan Barat mengkaji bidang sains kemasyarakatan. Kitab itu banyak membincangkan isu prinsip dan falsafah ekonomi Islam termasuk keadilan, kerjasama dan kesederhanaan.

Menurut Ibnu Khaldun, sesebuah negara atau tamadun akan hancur jika gagal melaksanakan keadilan. Beliau juga mentakrif ketidakadilan bukan terhad kepada merampas wang atau harta orang lain malah meliputi penggunaan tenaga paksa atau membuat dakwaan palsu terhadap orang lain.

Memperinci pembahagian tenaga buruh berkemahiran dan cekap di pasaran serta pertumbuhan ekonomi, beliau turut menulis mengenai keseimbangan penawaran dan permintaan untuk pengeluaran hasil yang baik.

Ibnu Khaldun menulis perihal dirinya dalam Kitab al-Tasrif dan mula terkenal di Barat pada 1697. Pada 1806, Silvestre de Sacy’s memuatkan biografi beliau bersama beberapa terjemahan dari Muqaddimah dalam buku Prolegomena.

Kitab Muqaddimah turut diterjemah ke bahasa Aran yang terbit pada 1858 diikuti bahasa Perancis. Kitab al-I’bar pula diterjemah dan diterbitkan De Slane pada 1863 dengan judul Les Prolegomenes d’Ibn Khaldoun.

Pemikiran Ibnu Khaldun menyaksikan perkembangan sains masyarakat di Eropah dan menjadi pengajian penting di universiti. Beliau meninggal dunia pada 5 Ramadan 808 Hijrah pada usia 74 tahun.

Al-Khawarizmi

Nama popular: Al-Khawarizmi, Algorithmi
Nama lengkap: Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi
Tahun dan tempat lahir: 780 di Khawarizm, Turkmenistan
Pendidikan: Belajar asas agama sebelum ke Baghdad menyambung pengajian
Kitab utama: Al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal Muqabala, Kitab Surat al-Ard, Zaij al-Sindhind, Al-Tarikh, Al- Amal bi’ Usturlab

Digelar Bapa Matematik Moden, Al-Khawarizmi bertugas di Baitul Hikmah, Baghdad yang didirikan Khalifah Al-Makmun. Baitul Hikmah adalah pusat penterjemahan buku pelbagai bahasa ke bahasa Arab.

Mahir berbahasa Arab, Parsi dan India, Al-Khawarizmi menterjemah buku di samping mendalami ilmu matematik dan astronomi. Beliau menghasilkan Al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal Muqabala berkaitan algebra yang dipercayai ditulis pada 830.

Buku itu digunakan sebagai penyelesaian masalah pembahagian harta pusaka, wasiat pembahagian hartanah, perniagaan dan urusan jual beli.

Istilah ‘algorithm’ diambil daripada namanya dan ‘algebra’ daripada ‘al-jabr’, sebahagian nama karyanya Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa’l-muqabala.

Dengan kemahiran dalam bidang matematik, Al-Khawarizmi turut memperkenal konsep nombor perpuluhan dan algebra di Eropah.

Pada 1140, buku itu diterjemah Robert dari Chester ke bahasa Latin dengan tajuk Liber algebre et almucabala. Naskhah asal disimpan di Oxford manakala bahasa Latin disimpan di Cambridge.

Karyanya tentang aritmetik dan astronomi diterjemah ke bahasa Latin pada 1126. Al-Khawarizmi turut memperkenal sistem nombor Arab berdasarkan sistem nombor Hindu selepas menemui tokoh matematik India bernama Karkah.

Terkenal dengan algebra dan astronomi, sebahagiannya pengaruh dari India, Al-Khawarizmi juga memperbetul data geografi dengan mengemukakan koordinat beberapa tempat di Laut Mediterranean, Asia serta Afrika dalam Kitab Surat al-Ard.

Beliau turut mengkaji bumi dan menyediakan peta dunia selepas diarah Khalifah Al-Makmun dengan dibantu 70 ahli geografi.

Buku Zaij al-Sindhind dipercayai ditulis pada 820 dan diterjemah ke bahasa Latin sebagai Astronomical Tables of Sind and Hind yang mengandungi 37 bab berkaitan sistem kalendar dan pengiraan astronomi.

Al-Khawarizmi meninggal dunia di Baghdad pada 850 ketika berusia 70 tahun dan lakaran wajahnya turut diabadikan dalam setem di Rusia.

Ibnu Rushd

Nama popular: Ibnu Rushd, Averroes
Nama lengkap: Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd
Tahun dan tempat lahir: 1126 di Cordoba, Sepanyol
Pendidikan: Belajar mengenai agama, hadis dan perundangan
Kitab utama: Fasl al-Maqal fi ma Bayna al-Hikmah Wa al-Shariah min al-Ittisal, Al-Kuliyyat, Tahafut al-Tahafut, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid

Cucu kepada ulama terkemuka, Muhammad Ibn Rushd, seorang kadi di Cordoba, Andalusia di selatan Sepanyol.

Ibn Bajjah merupakan gurunya dalam sains dan falsafah manakala Ibn Zuhr dan Abu Jafar bin Harun gurunya dalam perubatan. Pernah dibuang daerah ke Lucena kerana dituduh sesat hingga perpustakaannya dibakar ketika pemerintahan Yaqub al-Mansur.

Ibnu Rushd menghabiskan masa hampir 30 tahun menghasilkan beberapa karya yang mengulas pemikiran ahli falsafah Greek, Aristotle dan Plato.

Dalam buku Tahafut al-Tahafut, beliau menjelaskan salah faham terhadap falsafah lantaran kritikan Imam al-Ghazali yang mempersoal fahaman Aristotelianism sebagai menyimpang daripada ajaran Islam.

Menurut Ibnu Rushd, tiada konflik antara agama dan falsafah kerana kedua-duanya menjurus kepada kebenaran tetapi melalui jalan berbeza.

Beliau juga menulis mengenai astronomi yang menolak beberapa pandangan mengenai bulan dan matahari selain menghasilkan buku perubatan Al-Kuliyyat.

Ibnu Rushd juga ahli perubatan pertama menyediakan ubat penyakit mati pucuk dengan menggunakan beberapa kaedah rawatan terapi. Beliau juga menemui kewujudan penyakit Parkinson dan orang pertama memperkata tentang ‘photoreceptor’ sebagai sebahagian organ retina.

Ibnu Rushd turut menulis buku mengenai hukum dan fatwa berdasarkan mazhab Maliki berjudul Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beliau meringkaskan pandangan pakar perundangan dan ulama mengenai kesaksian wanita dalam Islam.

Beberapa karya Ibnu Rushd turut diterjemah ke bahasa Ibrani pada abad ke-13 antaranya Al-Kulliyat. Biografi beliau pula banyak ditulis dalam beberapa bahasa, antara paling popular tulisan Ernest Renan berjudul Averroes et j’aveerosisme.

Karya Ibnu Rushd yang turut dikenali sebagai Averroes di Barat memberi sumbangan besar pemikiran zaman Renaissance ilmu dan budaya Eropah.

Tulisannya turut disebut dalam puisi tersohor The Divine Comedy oleh Dante Alighieri pada 1320 manakala wajahnya dilukis dalam karya terkenal The School of Athens oleh Raphael (Raffaello Sanzio da Urbino) pada 1501.

Penulis terkenal Argentina, Jorge Luis Borges turut rakam dan menulis cerpen Averroës’s Search pada 1947.

Ibnu Rushd dikatakan menulis hampir 67 buku sebelum meninggal dunia di Maghribi pada 10 Disember 1198 ketika berusia 72 tahun.

Rumi

Nama popular: Rumi, Mawlana
Nama lengkap: Jalaluddin bin Bahauddin Walad
Tahun & tempat lahir: 1207 di Balkh, Afghanistan
Pendidikan: Belajar bersama penyair sufi Syamsuddin At-Tabrizi
Kitab utama: Diwan Shams-i Tabriz dan Al-Masnawi

Menghabiskan sebahagian besar hidupnya di Konya, Turki, Rumi adalah ahli tasawuf yang menghasilkan puisi. Bapanya seorang ahli usuludin, pengarang dan guru sufi yang terkenal.

Sama ada akibat perselisihan dengan pemerintah atau ancaman kedatangan tentera Mongol mendorong Bahauddin dan keluarganya meninggalkan kota asal mereka Balkh sekitar tahun 1218.

Penghijrahan menemukan mereka dengan pemuisi Parsi, Fariduddin Attar di Nishapur, Iran. Mereka kemudiannya bergerak ke Anatolia, sebahagian bekas tanah yang dikuasai Rom. Menghabiskan masa di sini selama 12 tahun, beliau akhirnya dikenali al-Rumi bersempena kawasan tersebut.

Ibu Rumi meninggal dunia ketika anak pertama penyair lahir di Konya pada 1228.

Pada 1232, bekas anak murid bapanya Burhanuddin Muhaqqiq mengajar Rumi tentang teori tasawuf yang dipelajari di Iran.

Karyanya Al-Masnawi yang terdiri daripada enam jilid dan mengandungi 20,700 bait syair memberi pengaruh besar terhadap perkembangan tasawuf. Beliau meninggal dunia di Konya pada Disember 1273.

Buku puisi Rumi mendapat sambutan hangat di dunia Barat, khususnya Amerika Syarikat. Tulisannya masih memberi pengaruh besar kepada beberapa artis terkenal dunia antaranya Madonna, Tilda Swinton dan vokalis Coldplay Chris Martin.

Coldplay turut mendedikasikan sebuah puisi Rumi dalam lagu bertajuk Kaleidoscope.

Sumber

Selain buku 50 Ilmuwan Islam Tersohor Yang Patut Diteladani, penulis juga merujuk Encyclopedia Britannica dan laporan-laporan media di internet


Pengarang :