BERITA UTAMAPENDAPATRENCANA

Novel ulama pengaruhi dunia, cetus ilham kisah Mowgli, Tarzan

Daripada cerita kanak-kanak yang memikat kepada kedalaman perbahasan falsafah dan tasawuf, begitulah hebatnya Hayy Ibn Yaqzan diolah oleh ulama terkenal Abu Bakar Muhammad Ibnu Tufail dari Andalusia, Sepanyol.

Novel ini dikatakan mencetuskan ilham tiga novel popular Eropah: pelaut hanyut Robinson Crusoe, budak bernama Mowgli dalam The Jungle Book dan Tarzan of the Apes.

Tiga watak ini masing-masing dihasilkan Daniel Defoe pada 1719, Rudyard Kipling (1894) dan Edgar Rice Burroughs (1912).

Namun, asalnya, Ibnu Tufail cuba merangkul pemikiran bertentangan antara falsafah Ibnu Sina, al-Farabi dan Ibnu Bajjah yang dipengaruhi hujah Aristotle dengan tasawuf Imam al-Ghazali.

Tiga watak dalam novelnya Hayy, Absal dan Salaman diambil daripada kitab Ibnu Sina dengan mengadunkan idea dalam Misykatul Anwar karya al-Ghazali.

Eropah memandang tinggi Hayy Ibn Yaqzan hingga saat ini sejak terjemahan kepada bahasa benua tersebut disambut hangat mulai kurun ke-17.

Susulan itu Kerajaan Negeri melalui Inisiatif Buku Darul Ehsan (IBDE) menugaskan Mohamad Razif Mohamad Fuad, 34, menterjemah teks penting ini daripada buku Falsafah Ibn Tufail wa Risalatuh karangan Dr Abdul Halim Mahmud, mantan syeikh al-Azhar.

Mohamad Razif, lulusan sarjana Usuluddin dan Perbandingan Agama dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, menceritakan pengalaman menterjemah Hayy Bin Yaqzan kepada wartawan NADIAH ZAMLUS pada 15 Mei.

Kenapa pilih buku ini untuk diterjemah?

Saya berkenalan dengan karya Hayy Bin Yaqzan hampir 12 tahun lalu, ketika masih berada di peringkat sarjana muda di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Sebagai mahasiswa dalam bidang pengajian akidah dan agama, antara subjek wajib kami adalah teks-teks falsafah.

Dengan panduan daripada pensyarah saya pada ketika itu, Dr Mohd Nasrin Nasir, kami menekuni teks-teks falsafah klasik Arab tulisan al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Rushd, dan lain-lain termasuk Ibnu Tufail.

Penterjemah Mohamad Razif Mohamad Fuad

Hayy Bin Yaqzan juga antara teks yang pernah disebut oleh Prof Dr Mohd Radhi Ibrahim, pensyarah saya semasa kami berbual-bual pada ketika itu.

Beliau galakkan kami baca. Cuma pada ketika itu, pemahaman mungkin agak terhad dan berbeza dengan pemahaman 12 tahun kemudiannya selepas saya kembali menelaah teks ini.

Hayy Bin Yaqzan adalah salah satu karya falsafah dan sastera yang paling penting dalam sejarah Islam dan dunia.

Ditulis oleh Ibnu Tufail, seorang ahli falsafah, doktor, dan ahli astronomi Muslim pada abad ke-12, karya ini menggabungkan elemen-elemen falsafah, teologi, tasawuf dan sains.

Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pemikiran Islam klasik dan bagaimana ia berinteraksi dengan idea-idea falsafah Yunani.

Cerita tentang Hayy Bin Yaqzan, seorang anak yang membesar sendirian di sebuah pulau terpencil dan mencapai pencerahan melalui pemikiran dan pemerhatian alam, adalah sebuah alegori yang kuat mengenai pencarian makna ilmu dan kebenaran.

Ia menginspirasikan pembaca untuk merenung tentang proses pembelajaran dan penemuan makna diri. Ia tema yang universal, rentas agama dan bangsa serta tetap relevan hingga hari ini.

Menterjemah karya ini ke bahasa Melayu cara untuk memperkayakan literatur tempatan dengan karya klasik yang berpengaruh.

Ia juga memberikan peluang kepada pembaca berbahasa Melayu untuk mengakses dan memahami salah satu karya penting dalam tradisi falsafah Islam tanpa batasan bahasa.

Ini penting untuk pendidikan dan penyebaran ilmu dalam kalangan masyarakat Melayu. Buku ini tidak hanya menarik dari segi cerita dan falsafahnya, tetapi juga memberikan konteks sejarah
mengenai perkembangan ilmu dalam dunia Islam pada masa itu.

Dengan menterjemahkannya, saya berharap dapat menyumbang kepada pengembangan ilmu dan pemahaman tentang sejarah intelektual dan budaya yang kaya dalam dunia Islam.

Saya telah baca beberapa naskhah terjemahan Hayy Bin Yaqzan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Ada beberapa kelemahan yang saya fikir, boleh saya baiki dengan terjemahan saya ini. Saya tidak katakan Hayy Bin Yaqzan terbitan IBDE ini sempurna, tetapi saya dan kumpulan editor sentiasa memastikan ia hampir kepada kesempurnaan.

Bagaimana proses awal menterjemah buku ini?

Proses awal menterjemah buku ini memang memerlukan beberapa langkah yang teliti. Saya melakukan kajian dan penyelidikan mendalam terhadap beberapa teks asal berbahasa Arab.

Saya juga membaca bahan-bahan sekunder untuk memahami konteks sejarah dan budaya penulisan karya ini. Setelah penelitian dibuat, saya memilih teks yang dimuatkan oleh Syeikh Dr Abdul Halim Mahmud, mantan Syeikhul Azhar dalam kitabnya Falsafah Ibn Tufail wa Risalatuh.

Apa cabaran menterjemah karya sama ada dari segi bahasa dan lain-lain?

Pertama sekali, dari segi bahasa, adalah cabaran untuk mengekalkan keaslian dan keindahan langgam penulisan Ibnu Tufail.

Beliau menggunakan bahasa Arab klasik dengan struktur dan istilah yang kadang-kala sukar untuk diterjemahkan secara langsung ke bahasa Melayu dengan mengekalkan makna asal.

Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah falsafah dan teologi yang khusus dalam bahasa Arab. Beberapa istilah tersebut tidak mempunyai padanan langsung dalam bahasa Melayu.

Saya perlu mencari perkataan yang paling hampir maknanya atau menjelaskan konsep tersebut dalam nota kaki atau kurungan untuk memastikan pembaca memahami maksudnya.

Satu lagi cabaran adalah memastikan terjemahan itu mudah difahami oleh pembaca berbahasa Melayu tanpa mengorbankan struktur perbahasan falsafah dalam karya asal.

Boleh jadi karya ini dibaca oleh pelajar sekolah, mahasiswa universiti, ahli akademik atau sesiapa sahaja. Saya perlu menyeimbangkan antara kepatuhan kepada teks asal dan “kemesraan” kepada pembaca pelbagai latar belakang.

Alhamdulillah saya banyak dibantu dan dibimbing oleh barisan editor berpengalaman IBDE bagi merealisasikan penterjemahan karya ini

Apakah ilmu baharu yang penterjemah peroleh ketika proses terjemah karya ini?

Proses menterjemah Hayy Bin Yaqzan sememangnya membuka banyak pintu kepada ilmu baharu bagi saya.

Salah satu aspek yang paling menonjol adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang falsafah Islam klasik dan bagaimana ia berinteraksi dengan pemikiran Yunani klasik.

Saya belajar banyak tentang bagaimana Ibnu Tufail menyelaraskan idea-idea falsafah Yunani dengan pandangan alam Islam.

Saya mendapati bahawa karya ini bukan sekadar sebuah naratif tentang seorang anak yang membesar sendirian, tetapi juga satu alegori yang kompleks tentang pencarian makna kebenaran dan ilmu.

Melalui proses terjemahan, saya mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep seperti alam semesta, Tuhan, dan jiwa dalam falsafah Islam.

Ini termasuk bagaimana Ibnu Tufail menerangkan konsep-konsep ini secara naratif yang menarik dan mudah difahami.

Paling utama, saya belajar bahawa penterjemahan bukan sekadar proses menukar perkataan daripada satu bahasa ke bahasa lain, tetapi ia adalah satu bentuk seni yang memerlukan sensitiviti terhadap makna, konteks, dan budaya untuk memindahkan kesemuanya kepada bentuk yang mudah dihadam pembaca.

Saya juga belajar untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memastikan setiap elemen penting dalam teks asal dipindahkan dengan setepat mungkin ke dalam bahasa terjemahan.

Berapa lama proses terjemahan?

Seingat saya, bermula Disember 2022 hingga Ogos 2023. Ini termasuk dengan semakan dan pembetulan

Apakah pengajaran dalam karya ini yang boleh dijadikan iktibar kepada pembaca?

Salah satu pengajaran utama adalah pentingnya pencarian makna ilmu dan kebenaran. Cerita Hayy Bin Yaqzan yang membesar sendirian di sebuah pulau dan mencapai pencerahan melalui pemerhatian alam dan renungan mendalam, mengajar kita bahawa pengetahuan sebenar tidak semata-mata datang daripada sumber luar, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri.

Dalam kisah ini, Hayy belajar tentang dunia dan dirinya sendiri melalui pemerhatian, eksperimen, dan pemikiran kritis.

Ini menunjukkan bahawa proses pembelajaran adalah sesuatu yang memerlukan usaha serta ketekunan.

Pengajaran ini sangat relevan dalam dunia moden di mana kita sering terdedah kepada lambakan maklumat, tetapi kurang mendalam dalam memahami dan memproses maklumat tersebut sehingga menjadi ilmu yang membawa kepada kebenaran.

Karya ini juga mengajarkan pentingnya hubungan antara manusia dengan alam. Hayy mencapai banyak pemahaman tentang dunia melalui interaksinya dengan alam sekitarnya.

Ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai alam sekitar kita, terutama dalam konteks isu-isu alam sekitar yang semakin mendesak hari ini.

Ibnu Tufail menyelitkan pesan tentang kesederhanaan dan keikhlasan dalam mencari kebenaran.

Hayy menjalani kehidupan yang amat sederhana dan berusaha memahami hakikat kewujudan dan hubungan dengan Tuhan tanpa dipengaruhi oleh materialisme atau kepentingan duniawi.

Ini mengajarkan kita untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan keikhlasan.

Ada bab yang beri kesan emosi?

Salah satu bab yang memberikan kesan emosi yang mendalam kepada saya adalah ketika Hayy mencapai pencerahan kerohanian dan memahami konsep Tuhan melalui renungan dan pemerhatiannya terhadap alam semesta.

Bab ini sangat mengharukan kerana ia menggambarkan perjalanan seorang individu yang mencari makna dan kebenaran dalam kesunyian dan keterasingan, serta akhirnya menemukan hubungan yang mendalam dengan Pencipta.

Ia menggambarkan proses introspeksi yang mendalam dan perjalanan kerohanian yang luar biasa. Hayy, yang pada mulanya hanya mengenal dunia fizikal di sekelilingnya, mula menyedari bahawa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mendalam di balik semua itu.

Penemuan ini bukan sahaja bersifat intelektual tetapi juga spiritual, dan momen pencerahan ini membawa kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa kepada Hayy.

Kejujuran dan ketulusan usahanya dalam mencari kebenaran memberi inspirasi dan menyentuh hati. Sebahagian besar kita lahir sebagai Muslim secara keturunan.

Mungkin tidak memahami bagaimana sukarnya perjalanan mencari hidayah atau lebih tepatnya, ‘mencari’ Tuhan sebagaimana Hayy.

Ia bermula dengan kekeliruan, keresahan, kesedihan, dan berakhir dengan ketenangan yang memuaskan akal dan jiwa. Bacalah dengan hati, dan anda akan rasai apa yang telah saya rasa.

Bahagian mana yang paling menarik?

Bagi saya, bahagian yang paling menarik dalam buku ini adalah proses penemuan dan pencerahan Hayy Bin Yaqzan ketika dia mula menyedari dan memahami alam semesta serta hubungannya dengan Tuhan.

Bahagian ini, yang menggambarkan perkembangan intelektual dan kerohanian Hayy, memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana manusia boleh mencapai pengetahuan melalui pemerhatian dan renungan yang mendalam.

Proses penemuan ini menarik kerana ia menggambarkan evolusi pemikiran Hayy dari pengetahuan asas tentang alam sekitarnya kepada pemahaman yang lebih kompleks tentang konsep-konsep metafizik.

Hayy bermula dengan pemerhatian terhadap fenomena alam, seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan bintang-bintang, dan melalui renungan dan eksperimen, dia akhirnya memahami prinsip-prinsip asas yang mengatur alam semesta.

Perjalanan intelektual dan spiritual ini ditulis dengan begitu terperinci dan memukau, sehingga pembaca dapat merasakan sendiri perjalanan tersebut.

Mengapa setiap rumah perlu ada buku ini?

Buku ini mengajarkan pentingnya pencarian ilmu. Hayy Bin Yaqzan mencapai pencerahan melalui pemerhatian, renungan, dan eksperimen.

Ini menggalakkan pembaca, termasuk kanak-kanak, untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan semangat belajar yang mendalam.

Ini adalah nilai yang sangat penting dalam dunia yang sentiasa berubah dan berkembang. Salah satu aspek terkuat buku ini adalah kembara kerohanian Hayy.

Ia mengajar kita tentang keikhlasan dalam mencari kebenaran dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan.

Ini adalah pengajaran yang universal dan dapat memberi inspirasi kepada semua untuk terus belajar dalam perjalanan mencari makna diri dan keagungan Tuhan.

Pembangunan sesebuah tamadun bermula dengan masyarakat yang ada kesedaran kerohanian yang tinggi.

Ia tidak akan berjaya jika tidak bermula dengan keluarga yang cakna kepada ilmu, beragama, dan sedar kepentingan hidup bertuhan. Di sinilah peranan Hayy Bin Yaqzan.


Pengarang :