Melakar Kesejahteraan Wanita Selangor – Iklan


 

Sinopsis:

Pelan tindakan wanita Selangor 2010-2025 telah dirangka mencakupi semua ruang lingkup kehidupan di peringkat individu, keluarga dan masyarakat.

Bagi tahun 2012 sahaja, lebih RM 30 Juta telah diperuntukkan bagi melaksana pelan tindakan wanita menerusi Geran Selangorku. Misi Pelan Tindakan Wanita Selangor ialah Pemberdayaan Wanita Selangor ke arah pembangunan masyarakat madani


Pengarang :