சிலாங்கூர் பக்காத்தான் செயற்குழு தோற்றுவிப்பு! | Selangorkini


About the contributor

Norway

Pengarang

kgsekar

சிலாங்கூர் பக்காத்தான் செயற்குழு தோற்றுவிப்பு!

ஷா ஆலம், ஏப்.18-

சிலாங்கூர் மாநில அளவிலான பக்காத்தான் செயற்குழுவை பக்காத்தான் ஹராப்பான் கூட்டணி தோற்றுவிக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த செயற்குழுவில் சிலாங்கூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருப்பர் என்று மாநில பக்காத்தான் தலைவர் அமிருடின் ஷாரி கூறினார்.


மாநில மக்களுக்கு ஒருமித்த சேவைகளைத் திட்டமிடுவதற்கு இந்த செயற்குழுவை அமைப்பது குறித்து கடந்த ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி நடந்த பக்காத்தான் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அவர் சொன்னார்.

“மாநில அளவில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கு இந்த செயற்குழு அமைப்பது உட்பட பல்வேறு திட்டங்கள் வரையப்பட்டன. இந்த செயற்குழுவில் சிலாங்கூர் பக்காத்தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருப்பர்” என்று அமிருடின் ஷாரி கூறினார்.

RELATED NEWS

Prev
Next