E-SELANGORKINIMEDIA STATEMENTNATIONAL

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு சந்தை- சிப்பாங்கில் 22ஆம் தேதி நடைபெறும்

n.pakiya
ஷா ஆலம்,  பிப் 17-  இம்மாதம் 22ஆம் தேதி  நடைபெறும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு விழாவை முன்னிட்டு  1,000 க்கும் மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த வேலை வாய்ப்பு  சந்தை சிப்பாங், ...