Gwo Burne Loh dan Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya