Kerajaan Negeri tidak meminggirkan mana-mana pihak