Mantan Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)