menilai cadangan Jawatankuasa Pilihan Raya Malaysia dalam mereformasikan pilihan raya