Pengerusi Pertubuhan Peladang E2 Kubang Sepat MADA