Pertandingan Boling Bersama Rakan Media anjuran Kumpulan Perangsang Selangor (KPS)