Selangorkini

Presiden Kesatuan Pekerja-pekerja Kakitangan Sistem Penerbangan Malaysia (MASEU)