prosiding rayuan melalui teknologi komunikasi jarak jauh