KOMENTAR: Satu Fakta asas yang perlu di ketahui umum bahawa hampir semua negeri di Semenanjung Malaysia, hal...