Ulang Tahun Hari Keputeraan Yang ke-67 Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan Selangor.