Selangorkini
KUALA LUMPUR, 21 Mac — Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali menjawab pertanyaan media pada persidangan Parlimen di Bangunan Parlimen hari ini. –fotoBERNAMA (2019) HAK CIPTA TERPELIHARA
NATIONAL

第12大马计划 阿兹敏:按3层面拟定 

(布城1日讯)经济事务部长拿督斯里阿兹敏表示,政府将从三层面着手草拟第十二大马计划,放眼在2020年实现“可持续发展”的目标。

阿兹敏说,这三大层面分别是经济赋权、环境的可持续政策及社会再造工程。

“这三大层面达到互补互助之效,也能实现共荣的新发展模式,符合政府定下在 2030年实现可持续发展的目标。”

阿兹敏7月1日在第十二大马计划(2021至2025年)启动会议上,如是表示。由于阿兹敏不克出席,部长通过演讲预录视频在大会推介仪式上发表谈话。

此外,阿兹敏指出,了确保国家取得稳健和永续发展,政府预计在今年及明年拨出总额450亿令吉,推动4000项发展项目。

“加上数项大型工程计划的重启和复工,这笔450亿令吉爆款将是我国今年和明年的重要推动元素。”

他说,公共领域的能力建设对大马在实现增长和最终的共荣新模式,扮演着关键的角色,而由世界银行发布主题为“公共服务的活力再造”大马经济监督报告正合时宜。

“有关报告强调,马来西亚的公共服务领域在区域标准方面的表现良好。”

他坦承,大马的公共服务领域在资讯开放及透明化方面,仍然面对著挑战。

上述启动大会是经济事务部与世界银行集团、驻马联


Pengarang :