Pendidikan agama bersepadu relevan, harus dimajukan


Kerajaan Negeri mengucapkan penghargaan diatas usahasama pelbagai pihak memajukan pendidikan agama bersepadu, dan sukacita ia mendapat sambutan yang amat mengalakkan dari masyarakat meskipun beroperasi dalam ruang terbatas.


Pengarang :