Klang Bandar Diraja – Kenali Selangor

 

Sinopsis Klang Bandaraya Diraja:
Klang merupakan antara bandar tertua di Malaysia. Mengikut Sejarah, Klang mula diduduki sejak 2,000 tahun yang dahulu lagi. Catatan ditulis mengenai Klang bermula pada zaman Kerajaan Majapahit sejak 600 tahun dahulu lagi.

Layari http://www.selangorkini.net


Pengarang :