Selamat, mesra alam, mesra pengguna ciri-ciri rangkaian surau baharu


Rangkaian surau baharu serata Selangor yang sedang dirancang Kerajaan Negeri menitik-beratkan faktor keselamatan, mesra alam dan mesra pengguna.


Pengarang :